nyhetsarkiv

Nytt kring Simträning/simskola

  • 27 mar 2020

SS Delfin vill informera medlemmar om vidtagna åtgärder och ställningstaganden gällande Covid-19

SS Delfin kommer huvudsakligen att fortsätta sin verksamhet med simträning och simskola som vanligt för de som är symptomfria.

Nya riktlinjer med max 50 personer vid allmänna sammankomster.

Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott räknas in under offentlig tillställning. Beslutet om att man förbjuder sammankomster med fler än 50 personer träder i kraft på söndag 29 mars. Vid ett evenemang eller tävling räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare (källa: Polisen.se)

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Simträning/simskola och Covid-19

  • 16 mar 2020

SS Delfin vill informera medlemmar om vidtagna åtgärder och ställningstaganden gällande Covid-19

SS Delfin kommer huvudsakligen att fortsätta sin verksamhet med simträning och simskola som vanligt för de som är symptomfria.

SS Delfins årsmöte 2020

  • 9 mar 2020

Årsmötet genomfört med god uppslutning av simmare och föräldrar där en ny styrelse blev vald, rekord uppmärksammades, fonder utdelades och avtackningar gjordes.