Innehåll Simskolegrupper

_________

Gäller höst och vår

Simskolegrupper

Gruppnivåer

Simlinjen har verksamhet för barn mellan 2-15 år. SS Delfin har olika nivåer med grupper från Minidelfinen (från ca 2,5 år) samt grupper för barn med särskilda behov. Alla våra grupper ligger på måndagar och lördagar och är 30 - 50 minuter långa beroende på nivå. Läs mer om varje nivå nedan:


 

MiniDelfin

Minidelfinen är en grupp för de barn som är för små för simskolan eller är rädda för vatten. Du och ditt barn är i vattnet och gör roliga övningar tillsammans med en ledare.  Genom lek lär vi oss flyta, balansera, bubbla och annat förberedande inför simskolan.  

Ålder: Ca. 2,5 - 4 år
Förkunskaper: Inga
Målsättning: Förbereda sig inför simskolan, Baddaren
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger. (3o min x 10 gånger)
 

 

Baddaren

Baddaren är till för dem som behöver skapa vattenvana från grunden, har barnet redan vattenvana, d.v.s. kunna doppa hela huvudet och få stänk i ansiktet, rekommenderar vi Sköldpaddan istället som ett första steg eller fortsättning från tidigare grupper. Leken är ett naturlig del i barnens liv som vi använder för att nå de delmoment som finns på respektive nivå. Om barnet har god vattenvana sker inlärningen oftast fortare för att tillslut bli simkunnig. Vi varvar lek med simning och övningar för förbättrad vattenvana.

Ålder: Minst fyllda 4 år under terminen och kan bottna vid 85 cm djup!
Förkunskaper: Inga
Målsättning: Ta Baddaren grön, Baddaren blå, Baddaren gul - kunna doppa huvudet, bubbla, glida och hoppa från kanten. Märkestagning för baddaren grön och blå sker på grunt vatten medan märkestagning för baddaren gul utförs på djupt vatten där märkestagaren inte bottnar.
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
 

 

Sköldpaddan

Sköldpaddan är en nybörjarnivå för barn med vattenvana, d.v.s. som inte har problem med att doppa hela huvudet eller få stänk i ansiktet. Även i Sköldpaddan varvas lek med vattenvaneövningar och vi tränar på att flyta och simma de olika simsätten.

Ålder: Minst fyllda 4 år under teminen
Förkunskaper: Tagit Baddaren gul
Målsättning: Ta Sköldpaddan - kunna flyta i ryggläge, göra en rotation från rygg- till magläge utan att röra botten. Hämta ett föremål på botten med båda händerna på grunt vatten. Samt kunna flyta i  5 sekunder på ryggläge och 5 sekunder på magläge.
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger

 

Bläckfisken
Vi fortsätter att träna på att bubbla, glida, flyta och hoppa. Nu tränar vi mer på de olika simsätten.
Ålder: Minst fyllda 4 år under teminen
Förkunskaper:  Tagit sköldpaddan
Målsättning: Simma fem meter valfritt simsätt på grunt vatten.
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger

 

Pingvinen Silver
I Pingvinen fortsätter vi att öva på att flyta och simma. För att nå de olika målen varvas lek och vattenvaneövningar med simövningar. I Pingvinen tränar vi på alla simsätten på grunt och/eller på djupt vatten. I Pingvinen börjar dyka från kanten introduceras.
 

Ålder: Från ca 5 års ålder
Förkunskaper: Motsvarande Bläckfisken - kunna simma minst 5 meter ryggsim och bröstsim.
Målsättning: Ta Pingvinen silver - kunna flyta 10 sekunder på djupt vatten. Samt kunna simma 10 meter valfritt simsätt i ryggläge och 10 meter valfritt simsätt på magläge på djupt vatten. 
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
 

Pingvinen Guld
I Pingvinen fortsätter vi att öva på att flyta och simma. För att nå de olika målen varvas lek och vattenvaneövningar med simövningar. I Pingvinen tränar vi på alla simsätten både på grunt och djupt vatten. 

Ålder: Från ca 5 års ålder
Förkunskaper: Motsvarande Pingvinen Silver 
Målsättning: Ta Pingvinen guld - kunna flyta 10 sekunder på djupt vatten. Samt kunna simma 10 meter valfritt simsätt i ryggläge och 10 meter valfritt simsätt på magläge på djupt vatten. 
 

Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
 avslutningen.

Fisken
I fisken fortsätter barnen på ett lekfullt sätt att utveckla sina kunskaper i vattenvana och simning. Vi lägger i Fisken fokus på att förbättra barnens simteknik i de olika simsätten då man med god simteknik sparar kraft och orkar simma längre sträckor. Utifrån detta är även uthållighet en central del i Fisken

 

 

Ålder: Från ca 6 år
Förkunskaper: Motsvarande Pingvinen guld - Samt kunna simma 10 meter valfritt simsätt i ryggläge och 10 meter valfritt simsätt på magläge på djupt vatten. 
Målsättning: Ta Silverfisken och Guldfisken. Kunna simma 50 meter valfritt simsätt på magläge eller ryggläge, 25 meter valfritt simsätt på magläge eller ryggläge på djupt vatten.  (Ett simsätt ska vara ryggläge och ett simsätt ska vara magläge). Dyka från kanten, glida tre sekunderunder ytan + tre kickar på djupt vatten.
Kurstillfällen: 1 gång/vecka, 10 gånger
 

Hajen
I Hajen tränas simteknik och uthållighet i alla simsätt. Vi tränare därutöver på att flyta, dyka och glida. I Hajen börjar fjärilsim introduceras, samt andningsteknik i crawl och bröstsim, här introduceras också starter och vändningar. 

Ålder: Från ca 6 år
Förkunskaper: Motsvarande Järnmärket - kunna simma 50 meter bröstsim, 25 meter crawl samt 25 meter ryggsim.
 

 

Målsättning: Hajen Brons, Hajen Silver och Hajen guld - Simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Samt 100 meter crawl, 100 meter ryggsim och 100 meter bröstsim.
Kurstillfällen: 1 ggr/vecka 10 gånger