Revisorer och Valberedning

Revisorer 2024

Björn Persson (ordinarie)

Rickard Nilsson (ordinarie)

Staffan Eriksson (ersättare)

 

Valberedning 2024

Rebecca Nilsson (ordinarie)

Jenny Nilsson (ordinarie)

Cassandra Arvidsson (ersättare)