Revisorer och Valberedning

Revisorer 2023

Björn Persson (ordinarie)

Rickard Nilsson (ordinarie)

Per-Ola Hedwall (ersättare)

 

Valberedning 2023

Anders Norgren Jönsson (ordinarie)

Jenny Nilsson (ordinarie)

Vakant (ersättare)