Genomfört årsmöte

  • 7 mar 2017

image: Genomfört årsmöte

Måndagen den 6 mars 2017 genomfördes SS Delfin 51 årsmöte.

Många fina priser delades ut till våra duktiga simmare. 
Anita Joelsson valdes till hedersmedlem efter sin många insatser under året.
Tränarna läste upp fina verksamhetsberättelser från respektive grupp.
Rickard Nilsson tackade för sina två år som ordförande och lämnade över klubban till Martina Ranvert.

Styrelsen 2017 består av följande personer:
Ordförande, Martina Ranvert
Vice ordförande, Jenny Rigby Oredsson
Kassör, Eva-Lotta Henriksson
Sekreterare, Stina Nilsson
Ledamot: Anna Claesson, Linda Johnsson, Christer Thurn.
Suppleant, Rickard Nilsson

Vi ser fram emot ett spännande år.